Raak jij soms uit balans? Professionele begeleiding helpt je werkplezier terug te krijgen.

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij collega’s elkaar consulteren. Collega’s denken in intervisie met elkaar mee over vraagstukken waar ze tegenaan lopen in het werk. Met meedenken wordt bedoeld: gericht vragen stellen om je analyse over de situatie te verbeteren. Hier leren alle deelnemers van doordat helder wordt hoe je problemen op verschillende manieren op kan lossen. Het belangrijkste doel van intervisie is: dat je eigen deskundigheid binnen je organisatie verder kan ontwikkelen en zo goed mogelijk leert in te zetten. Bij deze vorm van deskundigheidsbevordering komt als voordeel, dat het vaak verbindend werkt. Collega’s zijn eerder geneigd elkaar op te zoeken en kennis te delen met elkaar.

Intervisiegroepen bestaan meestal uit kleine groepen van ongeveer 6 mensen. Zij gaan met elkaar een langere periode (+/-6maanden) samen werken. Intervisie wordt begeleid door een professioneel begeleider.


Supervisie

Supervisie is een vorm van professionele begeleiding waarin je leert te leren van je werk. Je leert vooral over de manier waarop jij je werk uitvoert. Dit doe je door te reflecteren op bijvoorbeeld werkproblemen die je ervaart. Dit geeft zicht op welke problemen je tegenkomt en waar dit mee te maken kan hebben. In supervisie leer je patronen te herkennen, te erkennen en uiteindelijk in de gewenste richting te veranderen.

In supervisie begeleidt de supervisor je om te zoeken naar dieperliggende motieven waarom jij handelt zoals je handelt. Daarmee krijg je zicht op je motieven en (belemmerende) overtuigingen die je handelen vaak (onbewust) sturen. Je leert om te leren, en dat is een ingrijpender proces dan ondersteund worden. Het gaat bij supervisie om de verdere ontwikkeling van jou als professional.

%d bloggers liken dit: