Hoe kan het dat het ene team loopt als een zonnetje en het andere team niet?

Groepsdynamica

Is er een team binnen je organisatie die niet lekker loopt? Grote kans dat je te maken hebt normdrager binnen een team waarvan de dynamiek vaak voelbaar is en vaak ook ongrijpbaar. Helaas is het vaak zo dat normdagers binnen een team anderen in hun kielzog meenemen. Onderlinge beïnvloeding is groot en de onveiligheid binnen dit team neemt toe terwijl de prestaties af lijken te nemen. Wanneer je herkent dat er al veel moeite is gedaan om een team weer draaiende te krijgen en dit niet goed lukt, is het soms nodig een expert in groepsdynamiek mee te laten kijken. Doel van zo’n observatie is om zicht te krijgen op de dynamiek en wat er nodig is om vat te krijgen op de normdrager(s). Je krijgt als leidinggevende weer mogelijkheden in handen om de dynamiek positief te veranderen.

Wat doet u met een team waar een ongewenste sfeer heerst?

%d bloggers liken dit: